Bazal implantasiya
Bazal implant bir bütöv çənə

1 İmplantın əkilməsi (8-10 ədəd), 12 diş daxil olmaqla 1-2 illik müvəqqəti Cocr-NiCr-dan hazırlanmış akrilik dişlərlə konstruksiyanın sementlənməsi

6500 azn

2 İmplantın əkilməsi (8-10 ədəd), 12 diş daxil olmaqla 1-2 illik müvəqqəti titan metaldan hazırlanmış akrilik dişlərlə konstruksiyanın sementlənməsi

9000 azn

3 Bazal implant bir bütöv çənə İmplantın əkilməsi(8-10 ədəd), 12 diş daxil olmaqla CoCr-NiCr-dan hazırlanmış keramika dişlərlə konstruksiyanın sementlənməsi

8000 azn

4 İmplantın əkilməsi(8-10 ədəd), 12 diş daxil olmaqla titan metaldan hazırlanmış keramika dişlərlə konstruksiyanın sementlənməsi

12000 azn

5 Bazal implant bir bütöv çənə İmplantın əkilməsi(8-10 ədəd), 12 diş daxil olmaqla Cocr-NiCr-dan hazırlanmış kompozit dişlərlə konstruksiyanın sementlənməsi

9000 azn

6 İmplantın əkilməsi(8-10 ədəd), 12 diş daxil olmaqla titan metaldan hazırlanmış kompozit dişlərlə konstruksiyanın sementlənməsi

11000 azn

Hissəvi bazal implantlar

1 Cocr-NiCr konstruksiya üzrə müvəqqəti akrilik dişlə 1 implant

600 azn

2 Titan konstruksiya üzrə müvəqqəti akrilik dişlə 1 implant

800 azn

3 Cocr-NiCr konstruksiya üzrə keramika dişlə 1 implant

700 azn

4 Titan konstruksiya üzrə keramika dişlə 1 implant

1100 azn

5 Cocr-NiCr konstruksiya üzrə kompozit dişlə 1 implant

800 azn

6 Titan konstruksiya üzrə kompozit dişlə 1 implant

1000 azn

Digər implant sistemləri
1 Nobel implant sistemlərinin əkilməsi (1 implant)

1100 azn

2 Nobel implant üzərinə metal keramika qapaqların düzəldilməsi(1 diş)

400 azn

3 Ştrauman implant sistemlərinin əkilməsi (1 implant)

1100 azn

4 Ştrauman implant üzərinə metal keramika qapaqların düzəldilməsi(1 diş)

400 azn

5 Alman və digər avropa implant sistemlərinin əkilməsi

800 azn

6 Alman və digər avropa implant sistemlərinin üzərinə metal keramika qapaqların düzəldilməsi(1 diş)

250 azn

7 İsrail implant sistemlərinin əkilməsi (1 implant)

400 azn

8 İsrail implant sistemlərinin üzərinə metal keramika qapaqların düzəldilməsi (1 diş)

200 azn

9 Koreya implant sistemlərinin əkilməsi(1 implant)

400 azn

10 Koreya implant sistemlərinin üzərinə metal keramika qapaqların düzəldilməsi (1 diş)

200 azn

11 İmplant üzərinə zirkonium qapaqların düzəldilməsi

350 azn