Bazal implantasiya

Bazal implant bir bütöv çənə

1 İmplantın əkilməsi (8-10 ədəd), 12 diş daxil olmaqla 1-2 illik müvəqqəti Cocr-NiCr-dan hazırlanmış akrilik dişlərlə konstruksiyanın sementlənməsi

6500 azn

2 İmplantın əkilməsi (8-10 ədəd), 12 diş daxil olmaqla 1-2 illik müvəqqəti titan metaldan hazırlanmış akrilik dişlərlə konstruksiyanın sementlənməsi

9000 azn

3 Bazal implant bir bütöv çənə
İmplantın əkilməsi(8-10 ədəd), 12 diş daxil olmaqla CoCr-NiCr-dan hazırlanmış keramika dişlərlə konstruksiyanın sementlənməsi

8000 azn

4 İmplantın əkilməsi(8-10 ədəd), 12 diş daxil olmaqla titan metaldan hazırlanmış keramika dişlərlə konstruksiyanın sementlənməsi

12000 azn

5 Bazal implant bir bütöv çənə
İmplantın əkilməsi(8-10 ədəd), 12 diş daxil olmaqla Cocr-NiCr-dan hazırlanmış kompozit dişlərlə konstruksiyanın sementlənməsi

9000 azn

6 İmplantın əkilməsi(8-10 ədəd), 12 diş daxil olmaqla titan metaldan hazırlanmış kompozit dişlərlə konstruksiyanın sementlənməsi

11000 azn

Hissəvi bazal implantlar

1 Cocr-NiCr konstruksiya üzrə müvəqqəti akrilik dişlə 1 implant

600 azn

2 Titan konstruksiya üzrə müvəqqəti akrilik dişlə 1 implant

800 azn

3 Cocr-NiCr konstruksiya üzrə keramika dişlə 1 implant

700 azn

4 Titan konstruksiya üzrə keramika dişlə 1 implant

1100 azn

5 Cocr-NiCr konstruksiya üzrə kompozit dişlə 1 implant

800 azn

6 Titan konstruksiya üzrə kompozit dişlə 1 implant

1000 azn

Digər implant sistemləri

1 Nobel implant sistemlərinin əkilməsi (1 implant)

1100 azn

2 Nobel implant üzərinə metal keramika qapaqların düzəldilməsi(1 diş)

400 azn

3 Ştrauman implant sistemlərinin əkilməsi (1 implant)

1100 azn

4 Ştrauman implant üzərinə metal keramika qapaqların düzəldilməsi(1 diş)

400 azn

5 Alman və digər avropa implant sistemlərinin əkilməsi

800 azn

6 Alman və digər avropa implant sistemlərinin üzərinə metal keramika qapaqların düzəldilməsi(1 diş)

250 azn

7 İsrail implant sistemlərinin əkilməsi (1 implant)

400 azn

8 İsrail implant sistemlərinin üzərinə metal keramika qapaqların düzəldilməsi (1 diş)

200 azn

9 Koreya implant sistemlərinin əkilməsi(1 implant)

400 azn

10 Koreya implant sistemlərinin üzərinə metal keramika qapaqların düzəldilməsi (1 diş)

200 azn

11 İmplant üzərinə zirkonium qapaqların düzəldilməsi

350 azn

 

 

Cərrahiyə

1

Bir köklü dişin çəkilməsi 20 azn

2

İki köklü dişin çəkilməsi 20 azn

3

Üç köklü dişin çəkilməsi 30 azn

4

Ağıl dişin çəkilməsi 35 azn

5

Rentension ağıl dişinin çəkilməsi 100 azn

 

Ortodontiya

1

1 çənə üçün breket.

500 azn

2

Alt və üstbçənə üçün breket

800 azn

3

Keramik breket (1 çənə üçün)

550 azn

4

Ortodontik kappa

100 azn

5

Ortodontik aparat (açarlı)

300 azn

6

Ortodontik aparat (açarsız)

250 azn

 

 

Terapiya

1

Baxış və məsləhət ödənişsizdir

2

Yerli keyləşdirmə ödənişsizdir

3

Naqili ağrısızlaşdırma 10 azn

4

Dental rentgen 5 azn

 

Plombaların qiymətləri

1

Almaniya istehsalı olan son nəsil plomba(nano kompozit)

50 azn

2

Avropa istehsalı olan plomba(kompozit)

30 azn

3

Koreya istehsalı olan plomba

20 azn

4

Ön dişlərin tam estetik bərpası

100 azn

 

 

Kariesli dişlərin müalicəsi

1 Orta və başlanğıc mərhələ (Avropa istehsalı) 30 azn
2 Dərin karies mərhələsi ( Avropa istehsalı) 40 azn

 

 

Pulpitli dişlərin müalicəsi

1

1 kanallı dişin müalicəsi + plomb (Avropa istehsalı material)

40 azn

2

2 kanallı dişin müalicəsi + plomb (Avropa istehsalı material)

50 azn

3

3 kanallı dişin müalicəsi + plomb (Avropa istehsalı material)

60 azn

4

4 kanallı dişin müalicəsi + plomb (Avropa istehsalı material)

70 azn

Periodantitli dişlərin müalicəsi

1

1 kanallı dişin müalicəsi + plomb (Avropa istehsalı material)

60 azn

2

2 kanallı dişin müalicəsi + plomb (Avropa istehsalı material)

70 azn

3

3 kanallı dişin müalicəsi + plomb (Avropa istehsalı material)

80 azn

Diş ərpləri, diş daşları və diş əti müalicəsi

1

Air Flow+ Skeyler + dişlərin cilalanması

120 azn

2

Kimyəvi üsulla dişlərin ağardılması

300 azn

3

Zoom vasitəsi ilə dişlərin kimyəvi ağardılması

500 azn

4

Damaq müalicəsi iynələr vasitəsi ilə

100 azn

5

Damaq müalicəsi massaj və yaxma vasitəsi ilə

150 azn

6

Damaq müalicəsi iynələr və vektor aparatı vasitəsi ilə

150 azn

Ortopediya

Çıxmayan protezlər

1

Metal keramik qapaqlar (Creation Avstriya CoCr)

180 azn

2

Meral keramik qapaqlar (Carat Almaniya CoCr)+ Effektli massa ilə

150 azn

3

Meral keramik qapaqlar (Carat Almaniya CoCr)

120 azn

4

Metal keramik qapaqlar (Carat Almaniya NiCr)

100 azn

5

Metal keramik qapaqlar (Vita) Almaniya

80 azn

6

Metal keramik qapaqlar (Noritaki) Koreya

70 azn

7

Zirkonium metalsız keramik qapaqlar+effektli massa ilə

250 azn

8

Zirkonium metalsız keramik qapaqlar

200 azn

9

Zirkonium güdül

50 azn

10

Tökmə üsulla hazırlanmış qapaqlar (Titan)

40 azn

11

Vinir (effektli massa ilə) ön dişlər

350 azn

12

Vinir arxa dişlər

280 azn

13

3 köklü dişlərə güdül (CoCr)

25 azn

14

1 və 2 köklü dişlərə güdül (CoCr)

20 azn

15

1 və 2 köklü dişlərə güdül (gümüşdən)

30 azn

16

Müvəqqəti plastmas qapaqlar

10 azn

17

Müvəqqəti plastmas qapaqlar( laboratoriyada hazırlanan)

15 azn

Çıxan protezlər

1

Kalmmer sistemli Bugel protez

700 azn

2

Görsənməyən kilidli Bugel protez

800 azn

3

MK-1 kilidli hissəvi protez

350 azn

4

Asetal əsəslı Bugel protezlər

550 azn

5

İmplantlar üzrə “Balka” sistemi ilə protez

800 azn

6

4 dayaq üzərində olarkən+ abatment ödənişi əlavə

7

Tam/hissəvi çıxan protezlər kompozit dişlərlə

400 azn

8

Tam/hissəvi çıxan protezlər akrilik dişlərlə (3 qat)

350 azn

9

Tam/hissəvi çıxan protezlər 2 qat dişlərlə

300 azn

10

Tam/hissəvi çıxan protezlər yumşaq altlıqla

+100 azn

11

Neylon hissəvi protez (Talladium ABŞ)

400 azn

12

Neylon tam protez ( arkident Talladium ABŞ) 3 qat dişlərlə

500 azn

13

Neylon miniprotez (Talladium ABŞ) 2-3 dişə qədər

200 azn

14

Fərdi qaşıq

20 azn

15

Çıxan protezlərdə sınığın bərpası

30 azn

16

Çıxan protezlərdə 1 dişin bərpası

20 azn

17

İmplant əməliyyatı üçün fərdi şablon

100 azn

18

Dişlərin ağardılmasında istifadə olunan kappa

50 azn