=>Bizim haqqımızda
=>Laboratoriya xidmətləri
=>Texniklərimiz
=>Gördüyümüz işlər

    <figure><a href="http://www.saf-med.az/?page_id=15678"><img width="5760" height="3840" src="http://www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9123.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9123.jpg?w=5760 5760w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9123.jpg?resize=300%2C200 300w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9123.jpg?resize=768%2C512 768w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9123.jpg?resize=1024%2C683 1024w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9123.jpg?resize=960%2C640 960w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9123.jpg?resize=465%2C310 465w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9123.jpg?resize=217%2C145 217w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9123.jpg?resize=1320%2C880 1320w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9123.jpg?resize=600%2C400 600w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9123.jpg?w=2160 2160w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9123.jpg?w=3240 3240w" sizes="(max-width: 5760px) 100vw, 5760px" /></a></figure><h3><a href="http://www.saf-med.az/?page_id=15678">Abdulla Haqverdiyev</a></h3> </p>    
    <figure><a href="http://www.saf-med.az/?page_id=15683"><img width="5760" height="3840" src="http://www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9068.jpg" alt="" srcset="https://i0.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9068.jpg?w=5760 5760w, https://i0.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9068.jpg?resize=300%2C200 300w, https://i0.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9068.jpg?resize=768%2C512 768w, https://i0.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9068.jpg?resize=1024%2C683 1024w, https://i0.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9068.jpg?resize=960%2C640 960w, https://i0.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9068.jpg?resize=465%2C310 465w, https://i0.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9068.jpg?resize=217%2C145 217w, https://i0.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9068.jpg?resize=1320%2C880 1320w, https://i0.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9068.jpg?resize=600%2C400 600w, https://i0.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9068.jpg?w=2160 2160w, https://i0.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9068.jpg?w=3240 3240w" sizes="(max-width: 5760px) 100vw, 5760px" /></a></figure><h3><a href="http://www.saf-med.az/?page_id=15683">İlqar Ağayev</a></h3>    
    <figure><a href="http://www.saf-med.az/?page_id=15681"><img width="5760" height="3840" src="http://www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9076.jpg" alt="" srcset="https://i2.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9076.jpg?w=5760 5760w, https://i2.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9076.jpg?resize=300%2C200 300w, https://i2.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9076.jpg?resize=768%2C512 768w, https://i2.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9076.jpg?resize=1024%2C683 1024w, https://i2.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9076.jpg?resize=960%2C640 960w, https://i2.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9076.jpg?resize=465%2C310 465w, https://i2.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9076.jpg?resize=217%2C145 217w, https://i2.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9076.jpg?resize=1320%2C880 1320w, https://i2.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9076.jpg?resize=600%2C400 600w, https://i2.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9076.jpg?w=2160 2160w, https://i2.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9076.jpg?w=3240 3240w" sizes="(max-width: 5760px) 100vw, 5760px" /></a></figure><h3><a href="http://www.saf-med.az/?page_id=15681">Aslan Xəlilov</a></h3><p> </p>    
    <figure><a href="http://www.saf-med.az/?page_id=15687"><img width="5760" height="3840" src="http://www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9111.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9111.jpg?w=5760 5760w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9111.jpg?resize=300%2C200 300w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9111.jpg?resize=768%2C512 768w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9111.jpg?resize=1024%2C683 1024w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9111.jpg?resize=960%2C640 960w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9111.jpg?resize=465%2C310 465w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9111.jpg?resize=217%2C145 217w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9111.jpg?resize=1320%2C880 1320w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9111.jpg?resize=600%2C400 600w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9111.jpg?w=2160 2160w, https://i1.wp.com/www.saf-med.az/wp-content/uploads/2019/09/34A9111.jpg?w=3240 3240w" sizes="(max-width: 5760px) 100vw, 5760px" /></a></figure><h3><a href="http://www.saf-med.az/?page_id=15687">Gülbəniz Dədəkişiyeva</a></h3><p>