Dr.Fərman Həsənov Dr.İbrahim İbrahimov Dr.Bəyim Əliyeva Dr.Cahid Bayramov Dr.Afaq Quliyeva