1.Metalsız keramika işləri

 1. a) Zirkon-  CAD/CAM  üsulu ilə
 2. b) Topceram –aliminium oksid

 1. İmplant işləri
 2. a) zikron abatment üzərinə sifariş qəbul edirik
 3. b) İndividual abatment üzərinə işlər  
 1. Keramika
 1. a) Creation materialı ilə
 2.  b) Carat materialı ilə 
 1. c) Ceramax materialı ilə
 2. d) xrom-kobalt metal üzərinə
 3. f) əlvan metal üzərinə

4.Bügel protezlər

5.Mikro protezlər

 1. a) Mk1 açarla
 2. b) FM açarı ilə

 1. Neylon tipli protezlər
 1. a) bir köklü      b) çox köklü

1.Polident slovenya 2.Sinma ilə

7.Tökmə işləri

 1. a) keramika    
 2. b) metal plasmas   
 3. c) bügel dublikatsız- 

Gördüyümüz işlər

No                             Çıxmayan protezlər Hazırlanma
müddəti
  1Metalkeramika qapağı Creation massası ilə (Avstrya) 3+2
  2Metalkeramika qapağı Carat massası ilə (Almanya) 3+3
  3Metalkeramika qapağı Ceramax massası ilə (Koreya) 3+3
  4Tökmə qapaq 3
  5İmplant üstü metalkeramika qapağı (abatmentin  hazırlanması ilə) 5+4
  6İmplant üstü metalkeramika qapağı (frezləmə ilə birlikdə) 4+4
  7Metalkeramika qapağı (əlvan metaldan tökmə ilə) 4+3
  8ACE ZİRCONİUM tərkibli metalsız keramika (CAD/CAM sistemi) 5-2
  9Birköklü güdülün hazırlanması (laboratoriya) 3
10Konstruksiyalı güdülün  hazırlanması (iki və üç köklü)  3
11Konstruksiyalı güdülün  hazırlanması (iki və üç köklü) gümüş-palladium
xəlitəsindən
 3
12Müvəqqəti plastmas qapaq-Синма 2
13Metalkompozit qapaq “Dipol” 3+1
                                       Çıxan protezlər  
14Klamer sistemli və gizli açarlı bügel  protezlər 3+3
15Çoxşaxəli bügel protezlər (şinləmək üçün) 4+2
16Acetal Dental tərkibli metalsız bügel protez+rəngli klamerlər,16 rəng  4+2
17Sərhədləri qısaldılmış metal əsaslı protezlər(fərdi  4+3
18Mikroprotez   MK-1  açarı ilə (3 dişə qədər) 3+3
19Mikroprotez   FM-1 açarı ilə (3 dişə qədər) 3+3
20Yumşaq protezlər neylon tərkibli -Talladium  2+2+3
21Hissəvi neylon tərkibli yumşaq protez (3 dişə qədər) 3
22Yumşaq protezlər+yumşaq astar Molloplast (Almanya)  2+2+3
23Tam çıxan protezlər 2+2+2
24Qravirli çıxan protezlər 2+2+2
25Tam çıxan protez -Flexident Acrylic-sınmayan bərk protez 2+2+3
26Akrilik çıxan plastmas protez+yumşaq astar Molloplast (Almanya) 2+2+3
27Çixan protezlərin yenidən bazalaşdırılması( perebazirovka)    2
28 Fərdi qaşıq    1
29Çixan protezlərin bərpası (poçinka)  1
30Dişin əlavə edilməsi   1
31Klamerin əlavə edilməsi   1
32Tökmə klamerin əlavə edilməsi 1