5)Azərbaycanda ilk dəfə 20 dekabr 2019-cu ildə Stefan İdhenin iştirakı ilə dərhal yükləmə ilə strategic implant konsepsiyasında implantasiya haqqında seminar keçiriləcək