Sağlam dişlər və ağız boşluğu, insanın ümumi sağlamlığının ilkin və ən asan təyin olunan göstəricisidir.Təsadüfü deyil ki, həkimlər xəstəni müalicə edərkən birinci olaraq məhz ağız boşluğunda başlayırlar. Dişlərin sağlamlığının qorunması üçün erkən yaşlardan profilaktik tədbirlərinin görülməsi olduqca vacibdir.Danılmaz faktdır ki, uşaqlarda ağız boşluğunda kariyes və stomatitlər daha çoc görülür və mütləqdir ki, hər biri müalicə olunub qarşısı alınmalıdır. Süd töküləcək deyə müalicə elətdirməyəyk düşüncəsi yanlışdır.Zamanından əvvəl çəkilən süd dişləri daimi dişlərin gec çıxmağı və ya çıxmamağı ilə nəticələnə bilər. Bunun üçündə uşaqlardada kariyes uyğun şəkildə müalicə olunur.Əgər ekstrasiya olunacaq dişdirsə(bu da uyğun təyin olunur) ekstraksiya olunur.Stomotitlər isə yaşdan və digər heçnədən asılı olmadan mütləq şəkildə müalicə olunmalıdır.