4)Azərbaycanda ilk dəfə dərhal yükləmə ilə strategic implant konsepsiyasında implantasiya haqqında seminar 5-6 Oktyabr 2019 cu ildə keçirilib.

Lektorlar:

  • Valeriy Lysenko
  • Aleksandr Lazarov
  • Fərman Həsənov
  • Bəylər Məmməd
  • İbrahim İbrahimov