Dental mikroskop optik cihazı – diş , diş ətrafı toxumaları 20 və daha çox böyütmək qabiliyyətinə malikdir.Dəfələrlə böyütmə çətin görünən yerlərdə ( fissurlarda,kontakt səthlərdə) ilkin patologiyanı vaxtında müəyyən etməyə və sağlam toxumaların maksimum saxlanmasına xidmət edir.Mikroskop altında kanalların keyfiyyətli müalicəsi,sonrakı ağırlaşmaların  qarşısını alır. Reablitasiya dövrünün qısalması- pulpa qalıqlarının tam təmizlənməsi müalicədən sonrakı dövrdə ağrıları aradan qaldırır.Bu isə stomatologiyanın bütün sahələrində-terapevtik, ortopedik, cərrahiyyə və uşaq stomatologiyasında daha yüksək nəticələr almağa kömək edir. 

Cərrahi mikroskopun terapevtik  stomatologiyada tətbiqi:

Kanalların quruluşu, sayı və şaxələnməsini müəyyən etmək

Kanalların keyfiyyətli plomblanması

İlkin mərhələdə kariyesin aşkarı

Diş tacı və köklərdə olan  mikro çatların müəyyən edilməsi

Perforasiyanın diaqnostikası və müalicəsi

 Diş tacının plombla estetik restavirasiyası

Kanallardakı sınmış alətlərin aşkarı və çıxarılması 

Cərrahi mikroskopun cərrahi stomatologiyada tətbiqi:

Kista və qranulyasiyaların müalicəsi 

Köklərinin rezeksiyası, hemiseksiyası və amputasiyası

Paradontologiyada diş ətinin plastikası

Üst çənə cərrahiyyəsində

Cərrahi mikroskopun ortopedik stomatologiyada tətbiqi:

Dişlərin çıxmayan protezlər altına yonulmasında ( vinir, metalokeramika və zirkon) 

Protezləmə zamanı diş ətrafı toxumaların dəqiq işlənməsində

Ortopedik konstruksiyaların vinir, metalokeramika və zirkonların keyfiyyətli fiksasiyasında

Müasir texnologiya, yeni nəsil stomatologiyanın inkişafında əvəz edilməzdir.